УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ

Фирма: СЪНИ СКАЙ АД

Адрес на регистрация: гр. София, ул.“ Горски Пътник „ 55,ПК 1000

ЕИК: 131428060

ИД №ДДС: BG131428060

МОЛ: Томаш Краев

Тел. +359 894 302 328

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДИРЕКТНИ И ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ
С потвърждаването на резервация онлайн вие се съгласявате с правилата на хотел Екселсиор относно условията, анулирането на резервации, случаите на непристигане и т. н. , както следва:
Самото разглеждане на Уебсайта не създава каквото и да е споразумение между хотел Екселсиор и Потребителя. Хотел Екселсиор предоставя информация на Уебсайта, свързана с услугите, които предлага на него.
С достъпа до и използването на Уебсайта, Потребителят се задължава да приеме Общите условия, предвидени по-долу („Общи условия“); затова препоръчваме на Потребителя да прочете внимателно този раздел. Хотел Екселсиор си запазва правото да променя, модифицира, добавя или изтрива част от Общите условия, както и да прави промени в Услугите без предварително уведомление по всяко време.

Всички цени, посочени в нашия уебсайт, са в лева (или в избраната валута) на стая, на ден и включват ДДС, туристическа такса и застраховка.
Цените, свързани с резервирането на Услугите, се посочват преди и по време на процеса на резервиране.
Цените се потвърждават на Потребителя с всички включени данъци, в търговската валута на хотела (в някои случаи тя може да се различава от местната валута на хотела) и са валидни само за периода,който е посочен на Уебсайта.
Всички резервации, независимо от техния произход, трябва да бъдат платени във валутата на хотела, освен в случаите, когато в хотела са посочени специални разпоредби.
Конвертирането на валути е показано само за информационни цели, никога за целите на договора. Гарантирана е само валутата, която е потвърдена при извършване на резервацията (ако тази валута е различна от валутата на хотела, разходите за превалутиране се поемат от потребителя).
Когато правите резервация , моля, посочете данните, които желаете да бъдат посочени във фактурата за услугите.

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА


Ценовата оферта е валидна за 24 часа. Хотел Екселсиор си запазва правото да променя цените и специалните оферти в зависимост от заетостта на хотела.
В случай че хотел Екселсиор отмени резервацията поради природни бедствия или форсмажорни обстоятелства, резервацията се анулира, без да дава право на Потребителя да предявява претенции или да иска обезщетение. Това събитие трябва да бъде съобщено на Потребителя, когато е възможно, чрез канала за комуникация, използван при потвърждаване на резервацията.

РЕЗЕРВАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ 

Резервациите в хотел Екселсиор могат да бъдат направени, както следва:
– На телефон +359 894 302 328 или по електронна поща на reservations@hotel-excelsior.net
-Онлайн чрез уебсайта www.hotel-excelsior.net

– Директно в хотела

 1. Резервация по имейл и телефон
  Когато правите резервация по имейл или телефон, е необходимо да ни изпратите запитване на reservations@hotel-excelsior.net или да се обадите на телефон +359 894 302 328, като предоставите информация за името на госта, периода на престой, броя на нощувките, броя на възрастните и децата /възраст/, след което ще ви бъде предоставена ценова оферта за настаняване по имейл или телефон.

2.Онлайн резервация
Можете да направите онлайн резервация чрез модула за онлайн резервации на нашия уебсайт, след като въведете необходимите параметри, като период на престой, брой лица и изберете желания тип стая.

 1. Резервации на място директно в хотела
  Когато правите резервация на място, е необходимо да ни предоставите името на госта, периода на престой, броя на нощувките, броя на възрастните и децата /възраст/, след което ще ви бъде предоставена ценова оферта за настаняване. Ценовата оферта може да бъде представена на хартиен носител или по електронна поща.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯТА
Вашата резервация се счита за потвърдена, но НЕ ГАРАНТИРАНА, докато не бъде платен депозит в размер на 50% от изчислената сума в съответствие с условията, валидни и потвърдени за конкретната резервация. Едва след получаване на 50% от сумата по резервацията, тя се счита за потвърдена и ГАРАНТИРАНА.
В случай на късно пристигане или непристигане, моля, уведомете ни предварително.


ХОТЕЛ ЕКСЕЛСИОР се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента по директна резервация според предоставените от клиента данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, редовни и допълнителни легла, цена за нощувка. В резервацията безплатно се настаняват деца на възраст до 1.9 години, към датата на пристигане.

При настаняване, гостът при поискване от страна на администратора, следва да покаже документ удостоверяващ датата на раждане на дете, ако има подадено при резервацията. При несъответствие с предоставената информация при резервирането и детето има навършени 12 години ХОТЕЛЪТ си запазва правото, да таксува детето като възрастен. 

Настаняването в хотела се извършва след 14:30 часа, а освобождаването на стаите е до 12:00 часа. Ако поради някаква причина гостите желаят да се настанят по-рано или да освободят стаите по-късно, това следва да бъде отправено като запитване предварително и потвърдено от хотела и се заплаща допълнително на място в хотела. Цените за тези услуги са оповестени на Рецепцията на хотела. ХОТЕЛИЕРЪТ си запазва правото да откаже предоставянето на тези услуги, в зависимост от конкретните условия и заетост. Ако няма други промени, първото хранене е междинно хранене, в деня на пристигане, а последното – обяд, в деня на заминаване.Изхранването е на блок маса.

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ 

Цените са в лева (BGN), с включен 9% ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, и от актуалната ценова оферта за съответния период. Моля, да имате предвид, че резервации не се считат за гарантирани без предварително  заплащане на 50% от сумата по ранните записвания и гостите по тях няма да бъдат настанени. ХОТЕЛ ЕКСЕЛСИОР си запазва правото да променя цените и специалните оферти. При вече направени, потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти. 

Условия на плащане след изтичане на ранните записвания: 50% от резервацията трябва да бъде заплатена до 7 дни след потвърждението й, а останалите 50% – на рецепция при настаняване. За резервации направени в последната минута, 50% от стойността на резервацията следва да бъде платена преди пристигане на госта. Ако не бъде извършено авансовото плащане в срок, резервацията ще бъде автоматично анулирана.

               МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

 1. Плащане с кредитна карта. В случай че картодържателят не е лицето, което ще отседне в хотела, той ще трябва да предостави допълнителна информация, освен тази, която обикновено се изисква в рамките на процеса на закупуване. Ако тази информация не е предоставена правилно, плащането трябва да се извърши в хотела, а ако изобщо не е предоставена, резервацията няма да бъде валидна..
 2. 2. Плащане на място: Плащането може да бъде извършено от Потребителя в брой или с карта при пристигането му в хотела. Плащанията в брой трябва да се извършват във валутата на хотела съгласно официалния фиксинг на БНБ 1 EUR = 1,95583 BGN.
  3. Плащане с банков превод: Плащането на резервацията може да се извърши с банков превод по банковите сметки на хотел Екселсиор в евро или в лева. Всички банкови такси и разходи по превода са за сметка на клиента. В случай на плащане с банков превод в евро, сумата на резервацията трябва да бъде изчислена по националния фиксиран обменен курс 1 EUR = 1,95583 BGN. Необходимо е да въведете вашето име, хотел и номер на резервацията като основание за плащане.
  4. Плащане чрез виртуален ПОС терминал. Хотел Екселсиор зачита Вашата поверителност
  За да ви предпазим от измами при извършване на плащане с кредитна карта, прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации. Сигурността при въвеждане и предаване на данните за картата е гарантирана чрез използването на протоколи за криптиране на връзката между нашия сървър и съответната платежна страница на нашата банка. Автентичността на вашата кредитна карта се проверява чрез въвеждане на стойността за проверка на картата (CVV2). Освен това, за да ви идентифицира като картодържател, платежният сървър на нашата банка за електронна търговия поддържа системите за удостоверяване на международните картови организации – потвърдени от сигурния защитен код на VISA и MasterCard, в случай че сте регистрирани да ги използвате. Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите на обработката на резервацията и плащането и няма да бъдат разкривани на трети страни. Проверете при издателя на кредитната си карта дали е съвместима с онлайн транзакциите. Валутата на транзакциите при плащания с кредитни карти е лев.


                        АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ 


В случай на анулиране, по-ранно отпътуване или промяна по вече платена от страна на клиента онлайн резервация, хотел ЕКСЕЛСИОР не възстановява заплатената авансово сума в размер на 50% . За резервации направени в периода: 01.05. – 30.09 (включително) – Анулации и промени без неустойка се правят до 10 дни преди датата на настаняване, като се възстановява цялата сума по депозита. При анулация или промени до 9 дни преди датата на пристигане като неустойка се удържа 30% от сумата на резервацията. При анулация или промени след този срок или в случай на непристигане общата сума на резервацията се задържа като неустойка. Суми за платени резервации с намаление за ранни записвания и специални оферти не се възстановяват. За резервациите, направени с намаление за ранни записвания и специални оферти не се разрешават промени, вкл. промяна на имена, тип стая, вид изхранване, брой гости, дати на пристигане и престой, изключенията се коментират с гостите индивидуално. Промяна в един от горепосочените параметри ще се счита за нова резервация. 
В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на хотел Екселсиор. Възстановяването на суми се извършва в 30-дневен период от датата на анулацията. 


ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 • Хотел Екселсиор си запазва правото да анулира резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други причини извън контрола на хотелиера. В такива случаи :
 • Ще ви бъде предоставена възможност да отседнете в сходен хотел, без да бъдат променяни ценовите условия и качеството на избрания от вас продукт.
 • Възстановява платения от клиента депозит в срок от 30 (тридесет) дни от датата на получаване на писмено искане за това от туриста и не дължи неустойка на същия.
 • Ако гостът не е в състояние да пътува в случай на форсмажорни обстоятелства и в рамките на 7 дни преди настаняването, той трябва да уведоми хотела, като представи писмени доказателства за причината за форсмажорните обстоятелства. В този случай хотелът осигурява настаняване за друг период, като предлага същите условия и цени и не възстановява платения депозит.

РЕЗЕРВАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

ХОТЕЛ ЕКСЕЛСИОР се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента по онлайн резервация според предоставените от клиента чрез бланката за резервация данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, редовни и допълнителни легла, цена за нощувка.

В резервацията, като бебета се приемат деца на възраст до 1,9 години към датата на пристигане. В резервацията, като деца се приемат гости на възраст от 2 години до 11.9 години, към датата на пристигане. Гост, навършил 12 години към датата на настаняване, се отчита като възрастен. Информация за тях трябва да се отбележи с коментар в края на резервацията, в полето „Забележки“.
Полето „Забележки“ в бланката за резервация няма задължаващ характер за хотел ЕКСЕЛСИОР, като всички желания на клиента, попълнени във въпросното поле, ще бъдат удовлетворени при възможност.

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ

Цените в интернет страницата на хотел ЕКСЕЛСИОР са в евро (EUR), с включен 9% ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, и от актуалната ценова оферта за съответния период.

Направената и заплатена през онлайн резервационния портал резервация е ГАРАНТИРАНА със 100% авансово плащане.

Моля, да имате предвид, че резервации не се считат за гарантирани без предварително 100% заплащане и гостите по тях няма да бъдат настанени.
Хотел Екселсиор запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си. При вече направени, потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

В случай на анулиране, по-ранно отпътуване или промяна по вече платена от страна на клиента онлайн резервация, хотел Екселсиор възстановява заплатената сума за неизползваната резервация, като начислява неустойка в зависимост от датите за престой в резервацията и периода на анулация:

• За резервации в периода: 03.07.2022г. – 20.08.2022г. (включително) – Анулации и промени без неустойка се правят до 7 дни преди датата на настаняване, като се възстановява цялата сума. При анулация или промени след този срок или в случай на не пристигане сумата за 1 нощувка се задържа като неустойка.
При по-ранно отпътуване сумата на неизползваната част от резервацията не се възстановява.
• За резервации в периода: 17.06.2022г – 02.07.2022 г. и 21.08.2022 – 04.09.2022 г (включително) – Анулации и промени без неустойка се правят до 5 дни преди датата на настаняване, като се възстановява цялата сума. При анулация или промени след този срок или в случай на не пристигане сумата за 1 нощувка се задържа като неустойка. При по-ранно отпътуване сумата на неизползваната част от резервацията не се възстановява.
• За резервации в периода: 01.06.2022г – 16.06.2022 г. и 05.09.2022 – 19.09.2022 г (включително) – Анулации и промени без неустойка се правят до 3 дни преди датата на настаняване, като се възстановява цялата сума. При анулация или промени след този срок или в случай на не пристигане сумата за 1 нощувка се задържа като неустойка. При по-ранно отпътуване сумата на неизползваната част от резервацията не се възстановява.

Суми за платени резервации с намаление за ранни записвания и специални оферти не се възстановяват. За резервациите, направени с намаление за ранни записвания (всички резервации, направени и платени до 31.03.2022г) и специални оферти не се разрешават промени, вкл. промяна на имена, тип стая, вид изхранване, брой гости, дати на пристигане и престой. Промяна в един от горепосочените параметри ще се счита за нова резервация.

В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на хотел Екселсиор

Възстановяването на заплатени суми по договорени и извършени от хотел Екселсиор услуги, ще бъде направено чрез транзакция по картата, с която е извършено плащането по резервацията. Възстановяването на суми се извършва в 30-дневен период от датата на анулацията.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Разплащането се осъществява по електронен път с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал

Приемаме заплащания с карти Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.

При избор на този метод за плащане Вие сами конструирате резервацията и управляване процеса на плащане по нея в онлайн резервационния портал на интернет страницата на хотел Екселсиор.
След като създадете и потвърдите резервацията, и пристъпите към нейното заплащане се отваря платежната страница. Платежният екран се намира в 3-D Secure среда, осигуряваща пълна защита на данните, които клиентът въвежда. На този екран клиентът въвежда данните от своята карта – вид на картата, номер, срок на валидност и CVV2/СVС2 код. При карти, изискващи допълнителна 3-D автентикация, при които сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация.
За да можете да използвате Вашата дебитна карта, за online разплащания, е необходимо да активирате тази услуга и да получите Вашият секретен код, който да използвате в онлайн разплащанията си. Активацията може да направите на всеки банкомат (ATM).

Стъпките, по които може да активирате услугата си и да получите Вашия секретен код са:
Стъпка 1: Поставете Вашата карта в банкомата. Изберете „Други услуги“.
Стъпка 2: Изберете от менюто на банкомата опцията „Плащане чрез Интернет“.
Стъпка 3. Изберете от менюто на банкомата „Секретен код на БОРИКА“.
Стъпка 4: На екрана на банкомата се появява съобщение за успешно генериране на Вашият секретен код.

На касовата разписка, която ще Ви бъде отпечатана, ще намерите секретният код, който Ви е необходим за онлайн разплащания с Вашата дебитна карта.

Важно: В нито един момент по време на създаване на резервацията, плащането или след плащането, Търговецът няма достъп до данните от картата на картодържателя.
При успешна трансакция, на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате и задължително запазвате.
В момента на on-line резервирането споменатите суми ще бъдат автоматично изтеглени от Вашата карта при приключване на процеса на плащане.

След успешно заплащане на стойността на създадената резервация, Вие ще получите потвърждение, номер и параметри на Вашата гарантирана резервация.

ВАЖНО!
Моля, при затруднения да резервирате и платите през онлайн резервационния портал на хотел Екселсиор , свържете се с нашия екип на телефон 0894/302 328 или адресирайте вашите въпроси на e-mail: reservations@hotel-excelsior.net

ЛИЧНИ ДАННИ
Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват единствено от резервационния отдел на хотел Екселсиор, собственик на “Съни Скай” АД, с адрес по съдебна регистрация: гр. София, ул. “Горски пътник” № 55, ИДН: BG131428060, ЕИК 131428060, представлявано от Томаш Краев – Изпълнителен Директор е записан в регистъра на юридическите лица – администратори на лични данни

Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

За да продължите с резервацията, е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласни с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ НА ХОТЕЛ ЕКСЕЛСИОР

Форма за абониране

Запишете се за нашата форма за абониране, за да научавате първи актуалните отстъпки и новини

15% отстъпка

при престой от 15.05 до 04.07 вкл.

Call Now Button