Политика за личните данни

ХОТЕЛЪТ може да ползва лични данни на клиенти, които се ползват от услугите му. Тези лични данни могат да бъдат следните: име, идентификационен номер, данни за местоживеене, дата на раждане и номер на личен документ, данни нужни по закон за регистрация и ценообразуване на ХОТЕЛА. Изключват се всички чувствителни данни по член 9 и тези по член 10 на Регламент 679/2016 на ЕК.

Хотелът се задължава да гарантира, че данните на деца под 16 години се предоставят само със съгласието и от родителите на децата.

Предоставянето на лични данни на потребители (клиенти) може да бъде само и единствено за целите на предоставяне на услугите, а именно хотелско настаняване и други услуги, предлагани от ХОТЕЛА.

Ще се предоставят на ХОТЕЛА само лични данни на клиенти, които са дали изричното си съгласие данните им да бъдат предоставени на ХОТЕЛА. ХОТЕЛЪТ се задължава да обработва предоставените лични данни според действащото законодателство в Република България и Европейския съюз.

ХОТЕЛЪТ декларира, че е осигурил необходимите технически и организационни мерки за сигурно обработване на данните и тяхната защита.

ХОТЕЛЪТ осигурява по всяко време възможност за субектите на предоставените данни да получат достъп, да коригират, да изтрият, да ограничат обработването, да поискат пренасяне на данните, да отправят възражение срещу обработването и др. Всяко от изброените в предходното изречение права, ХОТЕЛЪТ следва да предостави по искане на ТУРОПЕРАТОРА и/или директно на субекта на данните, за които се отнася искането.

ХОТЕЛЪТ не осигурява възможност на субектите на предоставените данни да изтрият или да ограничат обработването, ако тези искания противоречат на законовите задължения на ХОТЕЛА във връзка с предоставената услуга.

ХОТЕЛЪТ няма да предоставя личните данни на трети лица, с изключение на определените по закона като МВР, община, ДАНС и др.

Форма за абониране

Запишете се за нашата форма за абониране, за да научавате първи актуалните отстъпки и новини

15% отстъпка

при престой от 15.05 до 04.07 вкл.

Call Now Button